Týmy

Věkové kategorie týmů

Minižáciméně než 11 let
Mladší žáci11-12 let
Starší žáci13 - 14 let
Mladší dorostenci15 - 16 let
Starší dorostenci17-18 let
Muži19 a více let